Klumme: Kvindelige iværksættere vil ikke sættes på en piedestal – vi vil bare have lige muligheder

Er en iværksætter pr. default en mand? Er det derfor vi er nødt til at kalde det en ‘kvindelig iværksætter’, når vi taler om en kvinde, der har startet egen virksomhed? Det mener de to virksomhedsejere Kristin Assaad og Maiken Paaske, der er forfatterne bag denne klumme

1.jpg
Det er altså ikke velgørenhed at investere i kvinder. Det er en god forretning, og det er en gren i dansk erhverv, som er enormt undervurderet, og som rummer et stort potentiale for hele samfundet, skriver de to stiftere af netværket Female Founders Association, Maiken Paaske og Kristin Assad. Foto: PR
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
27. okt 2020 KL.14:17

Ifølge en nyligt offentliggjort rapport, fra Unconventional Ventures, bliver der i Danmark kun allokeret kun 1,3 pct. af den samlede venture kapital til kvindelige iværksætteres virksomheder. Det er på trods af, at den type virksomheder generelt performer 45 pct. bedre end deres mandlige kolleger, når det kommer til omsætning pr. investeret krone.

Det er altså ikke velgørenhed at investere i kvinder. Det er en god forretning, og det er en gren i dansk erhverv, som er enormt undervurderet, og som rummer et stort potentiale for hele samfundet.

Det er bl.a. denne ulige tendens, der har resulteret i at vi har stiftet en nonprofit organisation, der danner grobund for et netværk af kvindelige iværksættere, der skal hjælpe hinanden godt på vej. Initiativet opstod i første omgang på baggrund af vores egne behov for sparring med ligesindede, da Danmark blev vendt på hovedet under Corona-lockdown i maj.

Der fik vi også bekræftet efterspørgslen for et sådant initiativ, da flere hundrede danske iværksætterkvinder, med egen virksomhed, efterspurgte muligheden for at blive en del af netværket i løbet af få uger.

Behov for mere end snak

Netværket Female Founders Association er en nonprofit organisation, der skal bane vej for flere kvinder i iværksætteri og være med til at skabe lige muligheder for mænd og kvinder, når det kommer til opbygning af nye virksomheder.

Vi har begge startet egne virksomheder inden for vidt forskellige brancher, og det er også vores primære beskæftigelse. Men det er også herigennem vi selv har oplevet nogle af de udfordringer og reaktioner, man som kvindelig iværksætter bliver mødt af i 2020:

“Hvornår skal du have børn?”, “Hvad siger din mand til at du arbejder så meget?” Og den mest udbredte er nok; “Du ligner ikke den typiske iværksætter”.

Kommentarer som disse vidner om, at der til stadighed hersker en diskurs og nogle bias, som potentielt kan begrænse kvinderne i iværksætteriet. Og grunden til, at man i første omgang er nødt til at kalde det ‘kvindelig iværksætter’, er netop fordi mange umiddelbart lægger i ordet, at en iværksætter er en mand.

Vi ønsker hverken særbehandling, fremhævelse eller et klap på skulderen, alene fordi vi er kvinder.

Vi ønsker hverken særbehandling, fremhævelse eller et klap på skulderen, alene fordi vi er kvinder. Vi mener dog, at det er absurd, at der stadig er så stor forskel på de muligheder mænd og kvinder har, når det kommer til opbygning af virksomheder i 2020.

Vi vil derfor sætte fokus på, at klæde iværksættere bedst muligt på, så de bliver i stand til at styre deres eget narrativ, for derved at bryde med begrænsende rammer.

I Female Founders Association samarbejder vi både med iværksættere og investorer – for der skal arbejdes med begge sider. Flere investorer bliver også opmærksomme på, at der eksisterer nogle ubevidste bias, som former nogle af de vilkår, der skaber en skævvridning i mulighederne for kvindelige og mandlige iværksættere.

Det konkrete mål for Female Founders Association er at skabe et netværk for kvindelige iværksættere, som styrker flere kvinder til at springe ud i iværksætteriet og i at bygge store virksomheder op. Der skal skabes mere ligestilling mellem mulighederne for kvindelige og mandlige iværksættere, og der skal skabes mere opmærksomhed omkring den enorme ulighed, der findes indenfor præcis dette område.

Kapitalfordelingen på 1,3 pct. vs. 92,9 pct. er simpelthen helt absurd og dybt uacceptabelt. Det kan og skal vi gøre noget ved her og nu.

1. Rollemodeller baner vejen

Da vi lærte hinanden at kende, blev vi selv hurtigt opmærksomme på, hvor rart det var, at have en ligesindet kvinde at sparre med omkring alt lige fra økonomi til produkt, strategi, ledelse og fundraising.

Dét at være direktør er ofte en ensom post – og dét at opbygge en virksomhed er bestemt ingen dans på roser, så dét at kunne sparre med andre, der er i samme båd som en selv, dét betyder alverden. Dét at blive mødt i øjenhøjde, af andre kvinder, som har været igennem den samme rejse, som en selv, det betyder enormt meget for en iværksætter.

2. Behov for fokus, men også handling

Der skal skabes en mere inkluderende diskurs. Der skal gøres op med fordomme, og det gælder både på iværksættersiden og investorsiden. Kvinder kan også selv have bias omkring deres egne evner, såvel som at investorerne kan have det omkring kvinderne. Derfor er det vigtigt at vi får sat fokus på det fra begge sider af bordet. Det er ikke mændene mod kvinderne eller omvendt – det her er for vores alles skyld.

3. Erfarne iværksættere har også et ansvar

Mange dialoger med investorer sker gennem introduktioner fra andre iværksættere. Det er faktisk en meget gammeldags praksis, hvor tillid og troværdighed omkring en stifter, ofte formes af vedkommende som introducerer ham/hende til en potentiel investor.

Derfor ligger der også en ansvar hos de iværksættere, som har opnået en vis grad af succes hos investorerne. De kan også gøre en forskel for den næste generation, ved at introducere flere kvindelige iværksættere til investorer.

De kvindelige iværksættere skal selvfølgelig også selv tage et initiativ. Men vi ved også fra egen erfaring, at en kold e-mail konverterer langt dårligere ift. at opnå en dialog med en investor, sammenlignet med varme introduktioner fra erfarne iværksættere.

Det er bl.a. derfor Female Founders Association har iværksættere på alle niveauer: Der er både de helt nyudsprungne, og så er der dem, som både har rejst kapital, internationaliseret og skaleret deres virksomheder.

For det er enormt vigtigt at vi har alt i spil både ift. kompetencer og brancher, men også ift. erfaringsniveau, så der er mulighed for at spille andre gode.